Οι Πράκτορες του Πλανήτη είναι μία μη-κερδοσκοπική αστική εταιρεία με αντικείμενο τη βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση και δράση παιδιών και νέων.
Back

Αποστολή «Πλανήτης Γη»

Οι Πράκτορες του Πλανήτη παίρνουν το μέλλον στα χέρια τους μέσω «άκρως απόρρητων» περιβαλλοντικών αποστολών.

Με τα κατάλληλα εφόδια, τα παιδιά με τον ενθουσιασμό και την επιχειρηματικότητα που τα διακρίνει, εφαρμόζουν και επηρεάζουν στο άμεσο περιβάλλον τους απλά πράγματα, τα οποία  όμως είναι μεγάλα στη συνεισφορά τους.

Αποστολή «Πλανήτης Γη»

Η Οικολογία Γίνεται Παιχνίδι

Τα παιδιά συμμετέχουν με συγκεκριμένες αποστολές ως ειδικοί πράκτορες προστασίας του πλανήτη.

Για κάθε αποστολή οι Πράκτορες του Πλανήτη, μέσα από εκπαιδευτικό υλικό έντυπο και ηλεκτρονικό, πειράματα και παρατηρήσεις, δράση και εργασίες,  όλα παρουσιασμένα με χιούμορ και καινοτομία, εφαρμόζουν πρακτικές λύσεις  σε  θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο απο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Οικολογία Γίνεται Παιχνίδι

Πράκτορες σε δράση

Μαθητές της  Γ΄, Δ΄ και Ε΄τάξης Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων σε όλη την χώρα έχουν εφαρμόσει το πρόγραμμα «Πράκτορες του Πλανήτη», μεταξύ άλλων, σχηματίζοντας πράσινες ομάδες αστυνόμευσης, τοποθετώντας κάδους ανακύκλωσης και κομποστοποίησης στο σχολείο τους.

Το 2013 οι Πράκτορες του Πλανήτη βραβεύτηκαν ως ένα από τα πιο καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα απο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος με τον εκπαιδευτικό όμιλο “Ανατόλια”.

Πράκτορες σε δράση

Forward